location_on
add_location
local_gas_station
directions_car
person
local_taxi
card_travel


Calcular


Aquesta ruta conté peatges

Preu per persona: {{costpersona | number:2}}€

Preu total: {{cost | number:2}}€

Distància: {{distancia/1000 | number:2}} km

Duració: {{duracio | segonsAdata}}

Consum real: {{consumfinal | number:2}} l/100km

Litres de combustible: {{litres | number:2}} l{{step.distance.text}} - {{step.duration.text}} -